baneri

Entrepreneurship Trainings in Mitrovica

BSC in support of the U.S. Embassy organized a free course of entrepreneurship in the municipality of Mitrovica. The specifics of the city and multi-ethnic population who populate this city indicated us to organize course of entrepreneurship by supporting two of the most successful business plans. Business is one of the factors that promote economic growth and reduce unemployment.

6 modules have been organized, including:
1. Entrepreneurship
2. Marketing
3. Project Management
4. Business Environment
5. Finances
6. Business Plan

These trainings followed 25 participants when 10 of them were from these minorities: Serbs, Bosnian, Turkish and Roma, while 15 others were Albanian.

Events like this helps the development of many social factors, economic, political and the status of Mitrovica will be stabilized by young people who have entrepreneurial ideas.

Trajnim falas: Aplikimi i Statistikës në SPSS

Aplikimi i Statistikës në SPSS (mbahet vetëm për OJQ)

11-15 Shkurt 2016, Prishtinë


KUSH MUND TË MARR PJESË
Trajnim është një mundësi unike për aftësim mbi Metodologjinë Hulumtuese të aplikimit statistikor dhe
ekonometrisë në botën reale, përmes softwerit më të përhapur aplikativ SPSSMore

Upcoming Events