baneri

Entrepreneurship Trainings in Mitrovica

BSC in support of the U.S. Embassy organized a free course of entrepreneurship in the municipality of Mitrovica. The specifics of the city and multi-ethnic population who populate this city indicated us to organize course of entrepreneurship by supporting two of the most successful business plans. Business is one of the factors that promote economic growth and reduce unemployment.

6 modules have been organized, including:
1. Entrepreneurship
2. Marketing
3. Project Management
4. Business Environment
5. Finances
6. Business Plan

These trainings followed 25 participants when 10 of them were from these minorities: Serbs, Bosnian, Turkish and Roma, while 15 others were Albanian.

Events like this helps the development of many social factors, economic, political and the status of Mitrovica will be stabilized by young people who have entrepreneurial ideas.

Karriera ime / Prill 2013

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon trajnim dy ditorë FALAS për të gjithë ata që janë duke kërkuar punësim dhe që dëshirojnë të kuptojnë se si shkruhet një CV, letër motivimi dhe si bëhet përgatitja për një intervistë pune.

Trajnimi përfshinë këto fusha:

Përgatitja eMore

Upcoming Events