baneri

TRAJNIME BIZNESI DHE FINANCIM /TETOR 2013

Business Support Centre Kosovo (BSCK) e mbështetur nga Qeveria Holandeze organizon trajnime biznesi falas për të gjithë ndërmarrësit dhe bizneset

Karriera ime / Prill 2013

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon trajnim dy ditorë FALAS për të gjithë ata që janë duke kërkuar punësim dhe që

PMP® Project Management Prep Course

Business Support Centre Kosovo (BSCK) në bashkëpunim me My Career si ofrues zyrtarë i trajnimeve në menaxhim të projekteve nga

PMP® Project Management Prep Course

Shkarkoni aplikacionin


KARRIERA IME

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon trajnim dy ditorë FALAS për të gjithë ata që janë duke kërkuar punësim dhe që

Karriera ime / Prill 2013

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon trajnim dy ditorë FALAS për të gjithë ata që janë duke kërkuar punësim dhe që dëshirojnë të kuptojnë se si shkruhet një CV, letër motivimi dhe si bëhet përgatitja për një intervistë pune.

Trajnimi përfshinë këto fusha:

Përgatitja eMë shumë

Upcoming Events