baneri

Poziv za dostavljanje prijava za Obuku za početnike u preduzetništvu za pripadnike manjinskih zajednica

Obuka za početnike u preduzetništvu je besplatna. USAID-ov program Unapredimo Kosovo zajedno (AKT) dodeliće najuspešnijim kandidatima nepovratne zajmove (grantove).

Obuka u

TRAJNIME BIZNESI DHE FINANCIM /TETOR 2013

Business Support Centre Kosovo (BSCK) e mbështetur nga Qeveria Holandeze organizon trajnime biznesi falas për të gjithë ndërmarrësit dhe bizneset

Karriera ime / Prill 2013

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon trajnim dy ditorë FALAS për të gjithë ata që janë duke kërkuar punësim dhe që

PMP® Project Management Prep Course

Business Support Centre Kosovo (BSCK) në bashkëpunim me My Career si ofrues zyrtarë i trajnimeve në menaxhim të projekteve nga

PMP® Project Management Prep Course

Shkarkoni aplikacionin


TRAJNIME BIZNESI DHE FINANCIM /TETOR 2013

Business Support Centre Kosovo (BSCK) e mbështetur nga Qeveria Holandeze organizon trajnime biznesi falas për të gjithë ndërmarrësit dhe bizneset e reja.

Të gjithë pjesëmarrësit mund të fitojnë njohuri të domosdoshme rreth themelimit dhe zhvillimit të biznesit, përmes katër moduleve tëMë shumë

Upcoming Events