baneri

Gara për Biznes Plane

Aplikoni në Garën për Biznes Plane, të organizuar nga programi i USAID-it Avancojmë Kosovën së Bashku. Kjo garë përmban trajnime

TRAJNIME BIZNESI DHE FINANCIM /TETOR 2013

Business Support Centre Kosovo (BSCK) e mbështetur nga Qeveria Holandeze organizon trajnime biznesi falas për të gjithë ndërmarrësit dhe bizneset

Karriera ime / Prill 2013

Business Support Centre Kosovo (BSCK) organizon trajnim dy ditorë FALAS për të gjithë ata që janë duke kërkuar punësim dhe që

PMP® Project Management Prep Course

Business Support Centre Kosovo (BSCK) në bashkëpunim me My Career si ofrues zyrtarë i trajnimeve në menaxhim të projekteve nga

PMP® Project Management Prep Course

Shkarkoni aplikacionin


TRAJNIME BIZNESI DHE FINANCIM /TETOR 2013

Business Support Centre Kosovo (BSCK) e mbështetur nga Qeveria Holandeze organizon trajnime biznesi falas për të gjithë ndërmarrësit dhe bizneset e reja.

Të gjithë pjesëmarrësit mund të fitojnë njohuri të domosdoshme rreth themelimit dhe zhvillimit të biznesit, përmes katër moduleve tëMë shumë

Upcoming Events